مدیریت طرح و پیمان

خدمات مديريت طرح و پیمان

این مجموعه افتخار دارد در پروژه های مختلف در کنار کارفرمایان بوده و خدمات مدیریت طرح و مدیریت پیمان را ارائه می نماید. به نحوی که توانسته ایم مجموعه ای تخصصی ، متعهد و امین برای شرکا و کارفرمایان خود باشیم.


برخی از شرح خدمات ارائه شده :

  •     تهيه و ارائه اسناد فني و حقوقي مناقصات و قراردادهاي مشاوره، طراحي، خريد، نصب و اجرا
  •     خدمات نظارت بر نصب و اجرا
  •     نظارت عالیه و امور رسیدگی پیمان
  •     مذاکره با پیمانکاران و تامین کنندگان
  •     ارزیابی اسناد فنی و بازرگانی پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان
  • رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط به زمانبندی ، کیفیت ، ایمنی ، تهیه و بررسی صورت وضعیت ها و ... در پروژه ها